top of page

להקשיב למקצבים הפנימיים שלנו ולתת להם להוביל


בסרטון הבא אני מדברת על כמה חשוב להקשיב למקצבים הפנימיים שלנו ולתת להם להוביל לנו את הדרך, ולמה כשאנחנו עושים את זה אז זה גורם לנו להצליח להשיג יותר דברים ובצורה הרבה יותר יעילה :)


bottom of page