top of page

מהם כבלים אנרגטיים ומתי מומלץ לנתק אותם


סרטון חדש עלה אצלי בערוץ הסרטונים 🎬

והפעם הנושא הוא כבלים אנרגטיים - מה זה ומתי מומלץ לנתק אותם.

כבלים אנרגטיים אלו כבלים אמנם בלתי נראים, אבל ההשפעה שלהם על חיינו משמעותית וגדולה מאוד!

אז מה זה בדיוק? מתי אלו כבלים טובים שנרצה לשמור עליהם? ומתי אלו כבלים שפוגעים בנו ונרצה לנתק אותם? על כל זה ועוד כאן בסרטון החדש 🌟

bottom of page